Administrasjon

Skrevet av NTH
Daglig Leder:
Mona Ulvin
 mona@byaasen.no
Mobil nr: 924 87 100
Arrangementsansvarlig:
Mari Segtnan Grande
 
mari@byaasen.no
Mobil nr: 928 39 425
Partner og administrasjonsansvarlig:
Sissel Hansen Bach
 
sissel@byaasen.no
Mobil nr: 992 74 025

 

Teamkoordinator:

Geir Helbostad

 geir.helbostad@gmail.com
Mobil nr: 481 69 982