Fargerik Håndball

Skrevet av byaasen

 

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene.

 

Norges Håndballforbund (NHF) har, i utvalgte områder, gjennomført ulike prosjekter, for å inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene.

Dette er et prosjekt som er støttet av UDI og IMDI.

Mange fine tiltak er gjennomført.

I Trondheim er både Byåsen og Kolstad aktive med ulike prosjektert, i sitt nærmiljø.

Målgruppen for aktiviteten er barn og unge under 20 år, med innvandrerbakgrunn, som er under 20 år og vi har spesielt fokus på jenter.

Dette fordi jentene har et relativt dårlig tilbud i den organiserte idretten. Guttene har et bra tilbud i fotballklubbene, hvor fotballforbundet har vært aktive i flere år.
Vi er på utkikk etter klubber med et asylmottak, og/eller mange barn og unge med innvandrerbakgrunn i sitt nærmiljø, som trenger et tilbud om fysisk aktivitet.

Aktiviteten som skal tilbys, kan være håndballskoler, aktivitetsdager, turneringer eller andre aktiviteter som skal ha fokus på fellesskap og glede i håndballen.

Aktiviteten må gjerne skje med deltakelse fra både barn og unge med innvandrerbakgrunn og etnisk norske. Det viktigste her er å finne en aktivitet som knytter barn og unge fra ulike miljø sammen i et fellesskap.

Les mer om dette prosjektet på våre hjemmesider: www.handball.no/p1.asp?p=33353

I Midt Norge har vi mottak i Grong, Kyrksæterøra, Levanger, Namsos, Meråker, Sunndal, Tingvoll, Trondheim, Vestnes, Volda og i Ålesund.

Her følger også en oversikt over asylmottak og adresser/kontaktpersoner, – se under Region Midt Norge:

http://www.udi.no/Sentrale-tema/beskyttelse/Nyttig-informasjon/Adresselister-asylmottak/Adresseliste-samtlige-asylmottak/

Har dere ytterligere spørsmål til dette prosjektet, ta kontakt med undertegnede.

 

Jeg ser frem til flere spennende prosjekter i Midt Norge,  sier prosjektleder Eva Skei i Norges Håndballforbund.

Ved spørsmål om prosjektet kontakt Eva på tlf.: + 47 91522975, el E-post: eva.skei@handball.no

 

 

 

Postadr.: Norges Håndballforbund, N-0840 Oslo | Besøksadr.: Sognsveien 75A, N-0855 Oslo