• Foto: Robert Magnussen

Klubbpåmelding Byåsen-Storhamar på Røros

Skrevet av byaasen

Gratis inngang for aldersbestemte lag.

Lagleder og foreldre betaler 100 kr stk. ved påmelding sammen med laget. Søsken går gratis ved påmelding sammen med laget.

Frist: Mandag 17. oktober

Påmeldingsskjema
Sending