Administrasjon

Skrevet av NTH
Daglig leder:

Mona Ulvin

 mona@byaasen.no
Mobil nr: 924 87 100

 

Arrangementansvarlig:

Tine Buarø Bolkan 

 tine@byaasen.no
Mobil nr: 980 08 301

 

Medieansvarlig:

Marene Reinsli Hansen

 marene@byaasen.no
Mobil nr: 994 58 448